Wasserij

gemeenschapscentrum

locatie: Gent

concept kandidatuurstelling: 2017

Poorten als mini landmarks 

Iconische toegangspoorten maken de site herkenbaar van buitenaf, zonder dat je de site zelf kunt zien overzien de straat. Zelfbewuste en prominent aanwezige kleinschalige architectuur zal hier een cruciale rol spelen. Denk aan de herkenbaarheid van het verborgen Groot Begijnhof dankzij zijn toegangspoorten, of de ingang van Budafabriek in Kortrijk (51N4E). Elk van de drie toegangen, noem ze poorten, kan met een eigen karakter gestalte geven aan een achterliggend programma. De noordwestpoort kijkt uit over de Schildersstraat. Het herenhuis heeft een gevel aan een belangrijke fietsverkeersas in het verlengde van de oost-west route van Gent. Een toegangspoort met herkenbaarheid en iconisch karakter kan een land-mark worden voor de vele voorbijgangers, zoals de diepblauwe Wasserijgevel dat nu wellicht al is. De site ligt langs deze as tussen Heilig Hartplein en Gent en vlakbij de Dendermondsesteenweg. Met enkele ingrepen qua straatinrichting (en Route) en een overtuigende architectuur, kan deze centrumpositie voelbaar gemaakt worden.

Sobere, betaalbare architectuur is geschikt voor de hoofdmoot van de invullingen van de site, maar puntsgewijze stoutmoedige accenten zullen het verschil maken.

Centraal binnenplein 

Een centrale open ruimte dient als oriëntatiepunt in de site. Deze open plek biedt ook de gelegenheid om dubbelhoge zuidgevels te voorzien aan de hoofdloods en aan een bouwvolume aan de zijde Delhaize. De bestaande structuren zijn versnipperd. Een gebalde, voldoende grote geste van open ruimte kan als ankerpunt dienen in een verder geaccidenteerd stedelijk gebied. Plaza Mayor in Madrid toont het potentieel van dit concept.

Open assen 

Ruime doorzichten en passages tussen de omliggende straten en het binnenplein versterken de signaalfunctie van de poorten. Voor logistiek en veiligheid is een voldoende ruime doorrijmogelijkheid interessant. Een doorrit van de Toekomststraat naar de Beeldhouwersstraat, of de kunstenaarsstraat, lijkt wenselijk in het kader van brandpreventie. Het aanvoelen van het publieke karakter van de site ook voor passanten is van belang voor het overkoepelende plan ‘En Route’. Overmaatse circulatieruimtes, die ook gebruikt kunnen worden als gebruiksruimte, krijgen de voorkeur in een ontwerpzoektocht.

Zuidgevels op binnenplein 

De noordwestelijke en noordoostelijke zijden van de site lenen zich het best voor bebouwing. Een concentratie van bouwvolume in deze zones maakt ook zonnige gevels op een binnenplein.

Brede noordgevel 

De lange gesloten gevel aan de Kunstenaarsstraat-Kunstenstraat kan omgevormd worden tot vitrine (sic) van een creatieve of sportieve kern. Meerdere onafhankelijke toegangen voor diverse gebruiksruimtes kunnen hier gerealiseerd worden. Een welgekomen opportuniteit om het sleutelplan van de site met vele gebruikers te vereenvoudigen. De noordwestoriëntatie is bruikbaar voor kunstateliers. 

Gelaagde opbouw voor ruimte-efficiëntie In de hoofdloodsen en aan de straatgevels is een gestapeld programma het uitgangspunt voor ruimte- efficiëntie. Buitenruimte past even goed in deze gelaagde logica. Afgesloten functies worden zoveel mogelijk boven het maaiveld bedacht, om het straatniveau doorwaadbaar en doorzichtig te houden.

Flexibiliteit in functies

Een rigide keuze van functionele invullingen is niet zinvol. Het casco karakter van de gebouwen moet op zijn minst deels behouden blijven voor eenvoudige functiebijsturingen in de toekomst. Architecturale ingrepen op de site kunnen specifiek zijn in vormentaal, maar moeten flexibele blijven qua functionaliteit. Uit het potentieel van de site en de bestaande structuren, kunnen verschillende schetsontwerpplannen voorgesteld worden. Elk hypothetisch plan creëert kansen qua invulling. 

Project
Thema / Type